Machiavelli’ye Göre Egemen (Yöneten) Neler Yapmalıdır?

 Machiavelli'nin Floransada ki heykeli

Photo by Pixabay on Pexels.com

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Mayıs 1469 – 21 Haziran 1527), tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir. (http://tr.wikipedia.org)

Machiavelli’ye göre egemen olmak için azami özgürlük için çalışması gerekir. Esnek kuralları olmalı ve amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü amacı kullanmaya hazır olmalıdır.  Eğer kötülük yapılacaksa hepsini tasarlamalı ve birden yapılmalıdır. Eğer mecbur kalınırsa etikliğine bakılmadan kötülük yapılabilir fakat bunun sürekli olmaması gerekir.

-Yurttaşların yardımıyla egemenliğe gelen hükümdarlar ise kurnaz olmalıdır. Hükümdar kendini, hükümdar seçilinceye kadar cömert, seçildikten sonra cimri tanınmaktan çekinmemelidir. Çünkü cömertliğin sonu yoksulluk ve itibarsızlıktır.

-Egemen hem sevilen hem korkulan bir insan olmalıdır. Bu iki özellik bir arada bulunamıyorsa birinden vazgeçilecekse korkulan insan olmak iyidir. Çünkü insanlar genellikle nankör, değişken, ikiyüzlü, tehlikeden kaçan, çıkarlarında hasis yaratılıştadır. Kendilerine iyilik yaptıkça sizinle olurlar. Fakat tehlike baş gösterince herkes ortadan yok olur.

«Amaç aracı aklar»; önemli olan güç ve devletin güvenliği; devletin ele geçirilmesi ve elde tutulmasıdır. (Machiavelli -Prens)

-Egemen halkı öyle korkutmalıdır ki, sevilmese bile nefret de uyandırmasın.  Halkın malına ve ırzına dokunulmazsa bu da sağlanabilir.  Gerektiğinde sebepleri açıkça belirtilerek birinin kanına girilebilir.  Ancak özellikle kimsenin malına dokunmamak gerekir. Çünkü insanlar babalarının kaybını unuturlar da mallarının kaybını unutamazlar.

-Egemen tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için aslan olmalıdır. Sonuç olarak, ihtiyatlı bir egemen, kendine zararı dokunuyorsa verdiği sözü tutmaz. Söz vermesini gerektiren şartlar değişmişse, yine sözünde durmasına gerek yoktur.

-Egemen rolünü iyi oynamalı gerçek amaçları konusunda açık vermemelidir. İnsanlar o kadar alışkındırlar ki, aldatmak isteyen biri mutlaka aldanacak birini bulur.

-Egemen, merhametli, vefalı, insancıl ve doğru bir insan olarak gözükmeli, fakat gerektiğinde tümüyle aksine davranabilecek kadar ruhsal hazırlık içinde olmalıdır.

-Egemen kendisini küçük düşürecek ya da nefret uyandıracak davranışlardan kaçınmalıdır.

-Egemen her zaman danışmalıdır. Fakat başkalarının isteğine uyarak değil, kendi istediği zaman danışmalıdır. Zorunlu olan her savaş haklıdır. Başka bir şeyden umut kalmayan yerde silahlar kutsaldır. Egemen yeri geldiğinde savaştan kaçınmamalıdır.

Bir Cevap Yazın