Geometri Nedir?

Hayatımızın her alanında bulunan ama pek çoğumuzun derslerde yapamadığı için sevmediği, yapanların ise zeki olarak nitelendirildiği geometrinin genel bir tanımını yapacağız.  Aslında ne kadar uzun süredir bilindiğini ve üzerine çalışmalar yapıldığını göz önüne alırsak. Çoğumuzun bunu sevmiyor ya da yapamıyor olması şaşırtıcı bir durum. [Evet ben yapamadığım için böyle düşünüyor olabilirim :)] Geometri: Uzayın, eğrilerin … Okumaya devam et Geometri Nedir?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)

SSCB: Avrupa’nın doğusu ile Orta ve Kuzey Asya’da federal devlet. Yüz ölçümü 22.402.200 km², nüfusu 1987’de 282.811.000 (1972’de Sovyetler Birliği nüfusunun iki kıtaya bölümü şöyleydi: Asya 61.728.000, genel yoğunluk 4; Avrupa 185.731.000, genel yoğunluk 33). Ortak başkent Moskova 8.714.000 (1986). Büyük Kentleri : A) 4 milyondan fazla nüfuslu: Leningrat; B) 2 milyondan fazla nüfuslu ; … Okumaya devam et Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)

KISA VE ÖZ – 1

Verem: Mycobacterium tyberculosis adlı bakterinin yol açtığı hastalık (Tüberküloz). Hafif ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, balgam gibi belirtilerle yansıyan akciğer eskiden başlıca ölüm nedenlerinden biri iken yakın dönemlerde modern ilaçların kullanılması ile büyük ölçüde ortadan kalkmış, ama “Verem Savaşı” nın gevşetildiği ülkelerde son yıllarda veremli hasta sayısında yeniden artış gözlenmeye başlanmıştır. Lewis Madison Terman (1877-156): ABD’li … Okumaya devam et KISA VE ÖZ – 1

Toplum (Endüstri) 5.0 Nedir?

Toplum 5.0 Nedir? Dünya henüz Toplum 4.0'a uyum sağlayamamışken Japonya Toplum 5.0'a hazırlanmaya başladı. Peki nedir bu toplum 5.0 ?  Toplum 5.0 aslında nesneler arası iletişim, bireylerin bastırılmasının son bulması verim ölçümünden vazgeçilmesi ve değerler toplumunun yaratılması gibi temel konuları bulunan bir sonra ki toplum biçimidir. Bir tanıma göre ise  "Siber uzay ve fiziksel alanı … Okumaya devam et Toplum (Endüstri) 5.0 Nedir?

Yolsuzluk Nedir?

Yolsuzluk nedir? Dünya Bankası, yolsuzluğu “kamu görevinin özel çıkar sağlamak için kötüye kullanılmasıdır” diye tanımlarken Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aynı kavramı, “Yolsuzluk, kamu güç, görev ve yetkisinin rüşvet, irtikâp, kayırmacılık, sahtekarlık ve zimmet yoluyla özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılmasıdır.” diye tanımlamaktadır. Yolsuzluk olaylarına dünyadan örnekler: Japonya’da devlete ait arazinin Başbakan Şinzo Abe’nin eşi … Okumaya devam et Yolsuzluk Nedir?

Deprem Dalgası (Tsunami) Nedir?

Deprem dalgası, su altındaki depremlerin ya da yanardağ püskürmelerinin yol açtığı dalgaları belirten terim. Aynı anlama gelen Japonca tsunami sözcüğüyle de belirtilen deprem dalgaları daha çok Büyük Okyanus’ta yer kabuğu dilimlerinin sınırları üstünde ortaya çıkar, çok hızlı hareket eder ve kıyı bölgelerine vardıklarında büyük zararlara yol açarlar. Örneğin, 1 Nisan 1946’da Aleut Adaları’ndaki bir deprem, … Okumaya devam et Deprem Dalgası (Tsunami) Nedir?

Deprem Nedir?

Deprem, yer kabuğunun hareket halindeki bölümleri arasındaki iç sürtüşmenin yol açtığı, dünya yüzeyindeki (karada ya da deniz dibindeki) hızlı ve çoğunlukla şiddetli sarsıntıları belirten terim. Hafif depremler, yeryüzünün herhangi bir bölgesinde, büyük depremlerse, genellikle yer kabuğunu oluşturan dilimlerin kenarlarına yakın yerlerde ve yeni yer kabuğunun oluştuğu okyanus orta sırtları boyunca ortaya çıkarlar. En şiddetli ve … Okumaya devam et Deprem Nedir?

Antikorlar

  Antikorlar, omurgalı canlıları enfeksiyonlardan koruyan önemli proteinler grubu, Antikorlar, virüsleri ve bakteri toksinlerini etkisiz duruma getirir. Beden hücrelerinin yabancı maddeleri öldürüp dışarı atmalarına yardımcı olurlar. Lenfosit adı verilen akyuvarların yüzeyindeki antikorların, antijen adı verilen yabancı maddelere bağlanma yeteneği vardır. Antijen ile ona özgü antikor arasındaki etkileşme, antikoru taşıyan lenfositin aynı antikoru üreten çok miktarda … Okumaya devam et Antikorlar

Virüs

  Virüs, bulaşıcı hastalıklara yol açan çok küçük boyuttaki canlı varlık, mikroorganizma. Bugüne kadar saptanabilen 600 virüsten 300’ünün insanlarda hastalık yaptığı anlaşılmıştır. Virüsler bakterileri tutan çok sıkı süzgeçlerden geçerler ve normal mikroskoplarla görülmezler. Virüslerin varlığı hakkında ilk kanıtlar 1898’de Löffler ve  Frosch’un çalışmalarıyla ortaya çıktı. Daha sonraki yıllarda, ültrasantrifüj ve elektron mikroskobu yardımıyla görülmesi mümkün … Okumaya devam et Virüs

İnsan’ın Doğal Hali Ve Devlet Durumu

İnsanın doğal hali üzerine ve bu durumdan devletlerin oluşum geçişine dahil siyaset felsefesinde tarih boyunca birçok yorum yapılmış ve düşünce sistemi geliştirilmiştir. İnsanların ihtiyaçlarını, arzularını, birbiriyle olan ilişkilerini ve her türlü haklarını koruyabilmek, ifa edebilmek ve topluluk içinde sürdürmesi için bir organizasyona ihtiyaç vardır. İşte bunun için belirli kurallar ve yasaları koymak bu organizasyonun görevi, … Okumaya devam et İnsan’ın Doğal Hali Ve Devlet Durumu

Machiavelli’ye Göre Egemen (Yöneten) Neler Yapmalıdır?

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (3 Mayıs 1469 – 21 Haziran 1527), tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir. (http://tr.wikipedia.org) Machiavelli’ye göre egemen olmak için azami özgürlük için çalışması gerekir. Esnek kuralları olmalı ve amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü amacı kullanmaya hazır olmalıdır.  Eğer kötülük yapılacaksa hepsini tasarlamalı ve … Okumaya devam et Machiavelli’ye Göre Egemen (Yöneten) Neler Yapmalıdır?

İslam Öncesi Dönemde Türklerde Tanrı Kavramı

  Tanrı anlayışı, İslam öncesi dönemde kavramsal olarak ‘’Kök Tengri’’  anlayışına dayanır. Kök Tengri hem gökyüzü hem tanrı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Kök Tengri iki şeyi ifade eder. Bunlardan ilki İslam öncesi dönemde kabul olan en üstün ve en ulvi olan tanrının gökyüzünün en üst katı olan 9. katta olduğu anlayışıdır. İkincisi ise Gökyüzünün kendinin … Okumaya devam et İslam Öncesi Dönemde Türklerde Tanrı Kavramı

Umut Duvarı

  Gün karanlık doğmak için bir önceki güne özenmiş gibiydi. Her yer gri tonlarda ben ise yorgundum. Gözümü açtığım an da bir çamur kurusu ile aynı hizadaydı başım. Kafamı kaldırdığımda etrafımda amaçsızca yürüyen yüzleri görünmeyen insanlar vardı.  Ayağa kalkmak için ilk denememde başarısız oldum. Sisli ve serin bu hava benim enerjimi ve gücümü de alıyordu … Okumaya devam et Umut Duvarı

Genel Anlamda Milliyetçilik

              Milliyetçilik veya ulusalcılık, belirli bir milletin çıkarlarını, özellikle egemenliğini ve özyönetimini kazanmayı, daha sonra bunu ilelebet sürdürmeyi amaçlayan ideolojik fikir hareketi. Evet, wikipedia milliyetçiliği bu şekilde tanımlamakta ama milliyetçilik geçmişten günümüze seyreden ideoloji temelli olaylar sebebiyle çok daha farklı bir olgu olarak düşünülmekte. Dünya üzerinde yaşanmış bazı milliyetçilik temelli sorunlara değiniyor … Okumaya devam et Genel Anlamda Milliyetçilik

Karabağ Sorunu

Tarihçe: SSCB'yi 90'larda meşgul eden en önemli sorunlardan biri olan Azeri-Ermeni sorunu milli ve etnik bir unsur taşımaktadır. Ancak çağımızdaki ''Ermeni Milliyetçiliği'' 1890'larda başlamış ve kuvvetli bir bilinçle ilerleme göstermiştir. Ermeniler batı ülkelerinin dikkatini çekmek adına çeşitli eylemler ve terör faaliyetlerinde bulunmuş birtakım 'farkındalık' oluşturmaya çalışmışlardır. Osmanlı azınlığı olan ve Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerin … Okumaya devam et Karabağ Sorunu

Kafkasya Bizim İçin Neden Önemli?

KAFKASYA - TÜRKİYE   Kafkasya bölgesi Ülkemiz tarihi boyunca hem siyasal hem sosyolojik olarak önem arz etmiştir. Günümüzde KAFFED verilerine göre yaklaşık 5-7 milyon arasında Kafkasya kökenli Türk vatandaşı bulunmaktadır. Kafkasya Rusya-Osmanlı ve Rusya-Türkiye arasında değişen zaman aralıklarıyla tampon bölge görevi görmüştür. Konum Kafkasya (ing: Caucasia), Karadeniz ve Hazar denizi arasında yer alan dağlık bölgenin … Okumaya devam et Kafkasya Bizim İçin Neden Önemli?

Kaybın Acısı

Ölümden daha ötesi var mı? Ya da ölüm kadar gerçeği? İnsan ölümle karşı karşıya gelince anlıyor bunu sevgi, aşk, nefret, hepsi sahte. Sevinç, üzüntü, gözyaşı hepsi boş her şey değişir. Dün ölmeyi bile göze alacak kadar sevdiğin birinden bugün yolda görüp kafanı çevirecek kadar nefret edersin. Ya da en büyük aşklar nefretle başlar klişesi. Kimin … Okumaya devam et Kaybın Acısı

ACI

…Alışık olmadığı bu acıya dayanamayacak kadar cılız çünkü. Fakat hiç kımıldamıyor. Çevresindeki her şey gibi o da taş kesilmiş sanki. Bir an onun hakkında yanılıp yanılmadığı kendime soruyorum. Bu, birden gördüğüm asıl tabiat, değil mi acaba?       Luice hafifçe inledi. Şaşkın, büyük gözlerini açarak, ellerini boğazına götürdü. Hayır, böylesine acı çekebilmek gücünü kendinden almıyor. Bu … Okumaya devam et ACI

LÜBNAN SORUNU

Bu yazımızda son zamanlarda çeşitli olaylar gündeme gelen Lübnan'a değineceğiz. LÜBNAN SORUNLARININ TEMELLERİ:  Lübnan da yaşanan sorunların pek çoğunun sebebi Ortadoğu’nun genelinde olduğu gibi “Kimliktir”.  Üst bir ulus kimliği yerine benimsenen aşiret veya mezhep kimliklerinin ayrıştırıcılığı bölgede grupların sürekli sorun yaşamasına sebep olmaktadır. Ortadoğu sorununun önemli bir parçası durumundaki olaylar. Lübnan, 1970'lerin ortalarında taraflarını Hıristiyan … Okumaya devam et LÜBNAN SORUNU

Kolektivistik ve Bireyci Toplumlarda “ Birey ”

Merhabalar kolektif toplumun normlarından bunalmış, birey toplumunun normlarına hasret kalan güzel insanlar. Ben Kamboçya Fatihi. Aranıza  dusundukce.com [1] ile katılmış olup burada birlikte düşüncelerimizi özgürce yazıp okuyabileceğimiz bir platform oluşturmayı hedefledik. Böylece her hafta bir konu üzerine yazıp çizeceğiz, konuşacağız ve tartışacağız. Ben bugün üzerinde sürekli düşündüğüm, yaşadığım bu toplumda etkilerini hem etrafımda hem de … Okumaya devam et Kolektivistik ve Bireyci Toplumlarda “ Birey ”

Kesit *1

Gece yarısı sis etrafı kaplıyor. Hızla gölgeleniyor ve derinleşiyor sokaklar. Biri tek başına yürüyor. Bir pelerin gibi örtünmüş yalnızlığı. Yorgun, yıllardır yürümüşcesine yorgun. Her solukta içine çekiyor gecenin sessizliğini. Sigaranın son demlerinde, izmaritin ısısını elinde, nikotinin acısını ciğerinde hissedecek kadar derin bir nefes çekiyor. Sonra tüm dünyadan tiksinirmişcesine sigarasını yere atıp ateş saçan kıvılcımların üzerine … Okumaya devam et Kesit *1

Köy Hayatına Küçük Bir Değiniş

Köy hayatı çokça bilindiği gibi sadece doğal yaşam inekler, koyunlar ve tavuklardan ibaret cehalet dolu insanlardan oluşmamaktadır. Şehirde görülmeyen çok güzel manzaralar düğün veya bayram günü değilse eğer köy insanına özgürlükten başka bir güzellik anlamı ifade etmez köylü o manzaranın altında yatan toprağa bakar onu anlamaya ve işlemeye çalışır. Köylünün çoğu okumamış veya gerçekten cahildir … Okumaya devam et Köy Hayatına Küçük Bir Değiniş

Eğer Bir Köy Okuluna Yardıma Gidecekseniz Örnek Bir Plan

Projenin Amacı: Köy okulunda şehir hayatından habersiz ve az sosyal ortamda bulunan öğrencilerin hayal güçlerini ve farkındalıklarını ölçmek ve bunları anlatılar etkinler aracılığıyla olabildiğince genişletmek hedeflenmiştir. Ekonomik olarak durumu olmayan öğrencilere zorlu kış şartlarında giyebilmeleri için Bot ve Mont temin ederek maddi fayda sağlamakta hedeflenmiştir. Öğrencilerin hayatına ufak bir dokunuşla onlara örnek ve doğru kişi … Okumaya devam et Eğer Bir Köy Okuluna Yardıma Gidecekseniz Örnek Bir Plan

Bu Site Var Çünkü

Hepimizin günlük hayatta düşündüğü kendine söylediği ancak beğenmesine rağmen kimse ile paylaşmadığı şeyleri burada toplamaya karar verdik. Bu sitede özgün olsun ya da olmasın her şeyden bir parça bulacaksınız. Bizde sürekli bir çalışmayla okuyacağınız Yığınlar oluşturmaya çalışacağız.